Omgevingsoverleg over uitbreiding Aardwarmte Vogelaer


Poeldijk, 22 januari 2023 - Aardwarmte Vogelaer is voornemens om een tweede aardwarmte-installatie te ontwikkelen om nog eens 16 tuinbouwbedrijven van aardwarmte te voorzien. Deze uitbreiding maakt het mogelijk voor deze nieuwe afnemers om een deel van hun energievoorziening te verduurzamen en daarmee duurzaam hun producten te telen. Op 18 januari organiseerde Aardwarmte Vogelaer een omgevingsoverleg voor omwonenden bij Manege De Arckelhoeve aan de overkant.

 

Circa 20 belangstellenden kregen een toelichting op de uitbreidingsplannen, de planning van de te verwachten werkzaamheden en hetgeen de omgeving zou gaan merken van de bouw- en booractiviteiten. De aanwezigen konden al hun vragen stellen en hun reactie geven.


De voortgang van de activiteiten is te volgen via de website en de social mediakanalen: Linkedin, Facebook en Instagram. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsupdate of een vraag stellen via info@aardwarmtevogelaer.nl. Voor telefonisch contact kunt u bellen met onze omgevings- en communicatiemanager, Carola van Kester, M 06 26058865.


De presentatie is hier nog te downloaden.Aardwarmte Vogelaer wil uitbreiden met een tweede aardwarmte-installatie

Poeldijk, 21 december 2022 - Aardwarmte Vogelaer is voornemens om een 2e aardwarmte-installatie te ontwikkelen om nog eens 16 tuinbouwbedrijven van aardwarmte te voorzien. Deze uitbreiding maakt het mogelijk voor deze nieuwe afnemers om een deel van hun energievoorziening te verduurzamen en daarmee duurzaam hun producten te telen.


Locatie Arckelweg

De 2e installatie komt naast de eerste aardwarmte-installatie aan de Arckelweg in Poeldijk. Aardwarmte Vogelaer levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat op termijn ook warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk Westmade Noord in Monster.


Omgevingsvergunning

Voor de uitbreiding heeft Aardwarmte Vogelaer een Omgevingsvergunning aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 21 december 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerpbesluit van de Omgevingsvergunning gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van gemeente Westland. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit.


Planning werkzaamheden

In maart 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden op het terrein aan de Arckelweg en medio 2024 zal de eerste aardwarmte geleverd kunnen worden als alle activiteiten volgens planning verlopen.


Communicatie met de omgeving

Aardwarmte Vogelaer onderhoudt de contacten met de direct omwonenden over de voorgenomen uitbreiding en de planning van de werkzaamheden. De omwonenden in een wat ruimere straal richting Poeldijk, Den Haag en Honselersdijk worden begin 2023 uitgenodigd voor een omgevingsoverleg. De voortgang zal ook via de website en social media te volgen zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsupdate. Voor het onderhouden van de contacten met de omgeving en het verzorgen van de communicatie heeft Aardwarmte Vogelaer een omgevings- en communicatiemanager aangesteld.

Het is mogelijk om al tijdens dit vergunningentraject contact op te nemen met onze omgevings- en communicatiemanager, Carola van Kester, u kunt haar bellen, M 06 26058865 of een email sturen aan info@aardwarmtevogelaer.nl

Open Energiedag bij Aardwarmte Vogelaer

De Open Energie Dag op 17 september 2022 was ontzettend leuk en ook goed bezocht bij Aardwarmte Vogelaer. Circa 125 tot 150 bezoekers bezochten de open dag. Zij vonden het heel leuk om een rondleiding te krijgen van telers en medewerkers van Aardwarmte Vogelaer langs de installaties buiten en binnen en de verschillende informatieborden waar uitgebreid bij stil gestaan werd, uitleg werd gegeven en vragen gesteld konden worden. Je kon goed merken dat de hoge energieprijzen mensen bezig houdt en dat zij daarom extra geïnteresseerd zijn in alternatieven zoals aardwarmte. Voor of na de rondleiding werd een heerlijk kopje koffie geschonken en bleven mensen nog even in de tent om te kijken naar de presentatie over alles over aardwarmte of nog even na te praten.

Aardwarmte Vogelaer neemt Green Well Westland over

11 april 2022
Vorige week tekenden Jos Scheffers namens Green Well Westland (GWW) en Danny van den Berg namens Aardwarmte Vogelaer de koopovereenkomst voor de verkoop van GWW aan Aardwarmte Vogelaer. De aandeelhouders en afnemers van GWW zijn door deze overname straks weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte voor hun tuinbouwbedrijven. Aardwarmte Vogelaer is door deze overname gegarandeerd van voldoende afname van aardwarmte om de 2e aardwarmte-installatie te kunnen ontwikkelen.

Ontwikkeling Green Well Westland
Aardwarmteproject Green Well Westland is het eerste aardwarmteproject in het Westland en één van de eerste aardwarmteprojecten in Nederland. Als pionier in aardwarmte hebben de ondernemers achter GWW de afgelopen 15 jaar heel veel energie gestoken in de ontwikkeling van aardwarmte in de glastuinbouw. Met veel passie en trots hebben zij aardwarmte op de kaart gezet en hun kennis en ervaring gedeeld met nieuwe initiatiefnemers, overheden, toeleveranciers en vele andere geïnteresseerden. Helaas had het project door de jaren heen regelmatig tegenslag. Er wordt nu ruim een jaar geen aardwarmte meer gewonnen omdat de productieput buiten werking is. Het is nu nog niet geheel duidelijk wat er met de putten van GWW gaat gebeuren. Het kan zijn dat de putten deels weer in werking worden gebracht.

Overname als doorstart
Voor Aardwarmte Vogelaer is de overname van Green Well Westland met name interessant om aardwarmte te kunnen gaan leveren aan de tuinbouwbedrijven die nu aangesloten zijn op GWW. De warmte zal worden geleverd door een nieuw te realiseren aardwarmte-installatie. Deze installatie komt naast de eerste aardwarmte-installatie aan de Arckelweg in Poeldijk. De bestaande installatie levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk Westmade Noord in Monster. De nieuwe installatie gaat aan nog eens 16 tuinbouwbedrijven aardwarmte leveren.

Eén warmtenetwerk Westland
Het koppelen van het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer aan GWW biedt nieuwe mogelijkheden om aangesloten te worden op het integrale Warmte Systeem Westland. Hiermee wordt de onderlinge uitwisseling van warmte over een veel groter gebied mogelijk. Ook kan in de toekomst mogelijk restwarmte uit de Rotterdamse haven worden geleverd aan het warmtenetwerk in Poeldijk.

Ondersteuning
De Rabobank, AAB NL, Yeald, Ruitenburg, EBH Legal, Cees Advocaten en KRAGD Notarissen hebben ondersteuning geboden aan Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland bij de totstandkoming van de deal.

13. jul, 2021

Aardwarmte Vogelaer gaat nieuwbouwwijk Monster verwarmen

Onlangs is er een overeenkomst getekend voor het leveren van aardwarmte vanuit Aardwarmteproject Vogelaer in Poeldijk aan de nieuwbouwwijk Noorderduin te Monster. Aardwarmte Vogelaer levert al sinds 2017 warmte aan inmiddels 17 tuinbouwbedrijven, maar daar komen nu dus ook 424 woningen bij.

De overeenkomst is getekend tussen de producent Aardwarmte Vogelaer en warmteleverancier HVC. HVC wordt de leverancier voor de consumenten die straks een zeer duurzame woning kunnen gaan betrekken. Door te kiezen voor duurzame verwarming van de nieuw te bouwen woningen dragen de partijen bij aan de energietransitie. De woningen worden middels een lokaal warmtenet aangesloten op het Aardwarmte Vogelaer net. Bij Aardwarmte Vogelaer te Poeldijk is voorzien in 2 back-up systemen mocht de bron in onderhoud liggen. Daarnaast is een 3e back-up systeem beschikbaar welke vanuit de energiecentrale van Opti-Flor (Creating Orchids) wordt gevoed.

De noodzaak tot verduurzaming stijgt en het feit dat aardwarmte super duurzaam is dringt bij mensen door. Vanuit Aardwarmte Vogelaer was al eerder de intentie uitgesproken om ook woningen te beleveren met aardwarmte. Door het ondertekenen van de overeenkomst wordt een wens vervuld.

Aardwarmte Vogelaer is het 2e lid van Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland welke duurzame warmte aan consumenten gaat leveren. Ammerlaan Geothermie in Pijnacker levert ook al jaren aardwarmte aan zo'n 500 woningen.

4. jan, 2021

Platform Geothermie en DAGO gaan samen verder als Geothermie Nederland

Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie. De nieuwe organisatie is in januari 2021 ontstaan door het samengaan van Platform Geothermie en DAGO en verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden verwelkomen we graag als Kennispartners. Lees meer over leden en kennispartners.

De leden gaan de uitdagingen in de geothermiesector gezamenlijk verder oppakken met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

25. nov, 2020

Aardwarmte Beheer Nederland groeit naar grootste aardwarmte cooperatie

Verduurzamen
Onze leden zijn zich bewust van de noodzaak tot verduurzamen. Hoewel de alternatieven nog steeds voordeliger zijn kunnen we niet om een lange termijn visie heen waar de gaskraan steeds verder dicht gaat en we de uitstoot van CO2 fors moeten verminderen.

Huidige situatie
Inmiddels produceren de Aardwarmte Beheer Nederland (CABN) coöperatie-leden zo’n 73 MW aan duurzame warmte. We beleveren hiermee 63 glastuinbouwbedrijven, 551 woningen, een zwembad met sportcentrum en school. Totaal is nu 245 hectare aan glas aangesloten middels 35 km aan warmtenet en groeit de coöperatie snel. Er zijn plannen voor meerdere nieuwe doubletten waarvan de eerstvolgende in Westland nu bouwrijp wordt gemaakt. Er vinden gesprekken plaats met bestaande en nog te ontwikkelen warmtecoöperaties / aardwarmte initiatieven om te komen tot nauwere samenwerking. Daarnaast zijn meerdere andere aardwarmte-ondernemingen geïnteresseerd om ook aan te sluiten en met hun eigen plannen mee te groeien.

Groei naar 150 MW
Naar schatting groeit ABN binnen enkele jaren naar 125 – 150 MW en gaan we per jaar ca 150.000.000 kg CO2 besparen (nu 82.000.000 kg/jaar). Naast de uitbreiding binnen de glastuinbouw zal nog meer dan nu ingestoken worden op leveren van duurzame warmte aan de gebouwde omgeving. Ook woningen moeten van het gas af en ook nieuwbouwwijken hebben alternatieven nodig die echt duurzaam zijn.

28. feb, 2020

Veel aardgas bespaard met geothermie

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is een samenwerking van 3 aardwarmteprojecten. Deze samenwerking stelt alle leden in staat om op een duurzame en veilige manier de verschillende projecten tot een succes te maken. Alle kennis die hierbij opgedaan wordt, wordt voor 100% gedeeld en daar profiteren de aangesloten projecten optimaal van. Ook worden zaken als onderhoud en dataverwerking samen opgepakt.
In 2019 hebben de 3 aangesloten projecten (Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk, Green Well Westland in Honselersdijk en GeoPower Oudcamp in Maasland) in totaal 1.000.000 GJ aan duurzame warmte geproduceerd. Dit komt neer op een besparing aan aardgas van bijna 32.000.000 m3, oftewel het jaargebruik van bijna 25.000 huishoudens. De bijdrage aan de reductie van de CO2-emissie van alle aangesloten glastuinbouwbedrijven komt daarmee neer op 57.600.000 kg CO2.

Bekijk hier de film bij de Techniek Nederland Innovatie Award

Aardwarmte Vogelaer winnaar van de Techniek Nederland Innovatie Award

Op dinsdag 4 februari 2020 vond de prijsuitreiking plaats van de Techniek Nederland Innovatie Award. Aansluitend op het innovatiecongres “scenario 2040: midden in de toekomst” vond de ceremonie plaats waarbij drie partijen zich finalist mochten noemen en Aardwarmte Vogelaer zelfs tot winnaar werd bekroond. De andere twee partijen waren De Energieproeftuin en Duurzaam van schip naar schap.

Deze top drie is een verdere selectie uit de top tien welke eerder bekend gemaakt werd en waarop men kon stemmen. De award is een initiatief van het vakblad E&W Installatietechniek welke toegekend wordt aan een inventief, hoogstaand project dat relevant is voor maatschappelijke vraagstukken. De deskundige jury heeft met name gekeken naar innovatie, vakmanschap, ondernemerschap en ketensamenwerking.

Aardwarmte Vogelaer genomineerd voor Techniek Nederland Innovatie Award

Het vakblad E&W Installatietechniek heeft tien projecten genomineerd om kans te maken op de Techniek Nederland Innovatie Award. Een award die toegekend wordt aan een inventief, hoogstaand project dat relevant is voor maatschappelijke vraagstukken. De vakjury heeft met name gekeken naar innovatie, vakmanschap, ondernemerschap en ketensamenwerking.

Nadat er gestemd kon worden op een van de tien genomineerden, is er een top drie die nog kans maakt op de Award. Aardwarmte Vogelaer behoort hiertoe en zal op 4 februari 2020 horen of zij zich naast finalist ook winnaar mag noemen.

Op 10 januari 2019 ondertekende Bestplant, Bos Flowers & Orchids en Van der Knaap Groep de leveringsovereenkomst van Aardewarmte Vogelaer. Na de opstartfase met de deelnemende participanten en de aansluiting van diverse afnemers begin 2018 is er volop gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet van Aardwarmte Vogelaer. Voor de bedrijven is invulling van de energiebehoefte op een duurzame wijze een belangrijke reden om gebruik te gaan maken van aardwarmte voor de verwarming van hun kassen.


Sinds het voorjaar van 2017 draait het project naar volle tevredenheid en mede door de recente aanpassingen, waardoor de warmte efficiëntie verder toenam, ontstonden er mogelijkheden om nieuwe afnemers aan te sluiten. Deze afnemers bevinden zich in het gebied Booma Wetering in de omgeving van de Vredebestlaan in Poeldijk en langs de Vogelaer.

Laurens van Dijk van Bestplant geeft aan dagelijks bezig te zijn om bedrijfsprocessen ten behoeve van People, Planet en Profit te verbeteren. “We kunnen nu met een aansluiting op aardwarmtecluster Vogelaer onze CO2 footprint flink verlagen. Ook dit is weer een stap in de goede richting, wat weer naar voren komt in de registratie van Benefits of Nature.”

Vanuit Bos Flowers & Orchids tekende Willem van den Bos de overeenkomst. Zij willen op een verantwoorde manier hun kassen verwarmen. “Door de aansluiting kunnen wij onze fossiele energiebehoefte met 60% terugdringen door middel van hernieuwbare energie”.

Bij Van der Knaap Groep past aardwarmte perfect binnen de strategie en visie van het bedrijf. Karel de Bruijn: “We hebben ook besloten om ons innovatiecentrum op aardwarmte aan te sluiten. Het innovatiecentrum is met de beperkte oppervlakte zeker geen grootverbruiker. De inzet is daarom ook niet zozeer gericht op prijsverlaging, maar de keuze voor aardwarmte is in het verlengde van de strategie en visie om zo duurzaam mogelijk te opereren.”

Met de leveringen aan de drie nieuwe klanten heeft Aardwarmte Vogelaer in totaal 17 afnemers en komt de productie van warmte op17.5 MW op jaarbasis. Dit staat gelijk aan het verbruik van ruim 9000 huishoudens.

Uitnodiging open dag op 2 juni 2018

Toelichting GRE door Verkade Klimaat

17. jul, 2017

Rapport Staat van de Sector

SodM heeft het rapport Staat van de Sector uitgebracht. Zowel DAGO als Stichting Platform Geothermie hebben hierop gereageerd.

Aardwarmte Vogelaer is als mijnbouwonderneming en operator lid van zowel DAGO als Stichting Plaform Geothermie.

De reacties op het rapport Staat van de Sector zijn te lezen via:

St Platform Geothermie-reactie Staat van de Sector

DAGO-reactie Staat van de Sector

Toelichting Inhibitor en monitoring door Nalco

Toelichting door Geofluid over de inhibitorline

14. apr, 2017

warmtelevering een feit

Na een lange voorbereidingsperiode en een succesvolle boring in de tweede helft van 2016 is begin april gestart met de test- en ontwikkelingsfase en is de eerste warmte geleverd aan de deelnemers van het project gelegen aan het leidingtraject richting Vogelaer, van Buerenlaan en de Harteveldlaan.
De warmteleiding richting de Orberlaan in Monster zal naar verwachting eind april in gebruik worden genomen. Dat betekent dat dan alle deelnemers zijn aangesloten.

Nu alles voorspoedig lijkt te verlopen, is de volgende fase aangebroken: het uitbreiden van het warmtenetwerk. Dit betekent dat met potentiële afnemers in overleg wordt gegaan. Als alles volgens plan verloopt dan zou eind 2017/begin 2018 de warmte levering kunnen starten.

Langzaam wordt de bron het komende jaar opgetoerd.
Zodra er voldoende afnemers zijn, kan de bron richting het verwachte vermogen van ca 16 MWth.
Software en regeltechniek wordt momenteel nauwkeurig ingeregeld.
De geproduceerde temperatuur ligt rond de 86 graden Celsius en met ca. 175 m3 wordt nu op een laag niveau gedraaid.
De uitdaging ligt nu bij de deelnemers om zo ver mogelijk uit te koelen en de retourtemperatuur naar de bron omlaag te brengen.

De deelnemers aan het woord.

Project vanuit de lucht bekeken

In bijgaand filmpje is van bovenaf goed te zien hoe het traject van de gestuurde boring eruit ziet.

8. nov, 2016

Boren en testen afgerond

De boring van de twee putten is uitgevoerd en de injectie- en productietest van de tweede put zijn afgerond.
Resultaat is dat de tweede put vergelijkbaar is aan de eerste put en daarmee kunnen we positief zijn over het project.

Het komt erop neer dat de verwachting en businesscase goed ingevuld kunnen worden met 16 MW.

Deze week staat er tal van transporten gepland om de boortoren in delen te vervoeren naar een nieuw project.
De verwachting is dat we begin volgende week een opgeruimde locatie zullen hebben.

In het gebouwde pomphuis wordt momenteel hard gewerkt om de installaties te plaatsen en aan te sluiten.
De aanleg van het tweede deel van het tracé is gestart met een koppeling vanaf de boorlocatie richting Optiflor in Monster.

Bekijk hier de interviews met financiers Rabobank en Meewind

Bekijk hier de video van het allereerste geproduceerde water

28. sep, 2016

Succesvolle welltest

De afgelopen dagen stond in het teken van de welltest van de eerst geboorde put. De verwachtingen waren goed, mede gezien de ervaring van andere succesvolle projecten in het Westland waar eveneens naar de laag Delft Zandsteen is geboord.

De productietest had reeds plaatsgevonden en is op meerdere vlakken positief te bestempelen. De injectietest heeft vannacht plaatsgevonden en ook deze is succesvol afgerond.
De vele data die verzameld is tijdens beide testen wordt verder geanalyseerd en zullen tezamen met de welltest van de volgende put over enkele weken een eindconclusie geven.

Komende week zal de boortoren ca. 10 meter worden verplaatst om de 2e put te kunnen boren.

Bekijk hier de toelichting door de boormanager op locatie

Informatieve brief voor omwonenden

De direct omwonenden zijn geïnformeerd over het project. Wellicht woont u in de nabijheid maar heeft u geen brief ontvangen; in dat geval wordt u via deze brief alsnog op de hoogte gebracht.

Bekijk hier de video van de officiele starthandeling

12. aug, 2016

Officiele starthandeling

Na maandenlange voorbereiding start Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk met de boorwerkzaamheden. De officiële starthandeling vond plaats op 12 augustus. De verwachting is dat de aan de Wateringseweg gelegen geothermiecentrale en het aan te leggen warmtedistributienet eind 2016 in gebruik kan worden genomen door de zeven deelnemende glastuinbouwbedrijven.

Het boorbedrijf DrillTec GUT GmbH zal de boringen uitvoeren; de boorwerkzaamheden vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en zullen naar verwachting ca. drie maanden in beslag nemen.

Als eerste wordt gestart met het boren van de productieput, van waaruit het bronwater zal worden opgepompt. Daarna zal ook gestart worden met het boren van de injectieput. Via deze bron wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de zandlaag. Beide bronnen liggen op een diepte van 2.500 meter en onttrekken warm water van circa 85 graden. De warmte van dit water wordt benut om de glastuinbouwbedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Op deze manier verwachten de aangesloten tuinbouwbedrijven jaarlijks circa 23 kilo ton minder C02 uit te stoten en meer dan 13 miljoen m3 aardgas te besparen. Dit staat gelijk aan het verbruik door ongeveer 8.000 huishoudens.

14. jun, 2016

Financiering

Inmiddels is de volgende stap gezet en is de financieringsofferte getekend. Dit werd gedaan door de directie van aardwarmte Vogelaer, bestaande uit Klaas Vogel, Henry Jansen en Leon Lankester met de financiers, bestaande uit de Rabobank, Meewind en SVN (ED Fonds) en in aanwezigheid van de aandeelhouders.

De directie van Aardwarmte Vogelaer wordt gevormd door Klaas Vogel (5e van links), Leon Lankester (6e van links) en Henry Jansen (4e van rechts)

De directie van Aardwarmte Vogelaer wordt gevormd door Klaas Vogel (5e van links), Leon Lankester (6e van links) en Henry Jansen (4e van rechts)

Start project in het nieuws

De start van het project is inmiddels o.a. via de regionale TV zender WOS aangekondigd. Het interview kunt u bekijken door het afspelen van deze Vimeo link.

Een dergelijke boortoren van Drilltec zal op het project gebruikt worden.

Een dergelijke boortoren van Drilltec zal op het project gebruikt worden.

13. mei, 2016

Fysieke activiteiten op en rondom de locatie

Aardwarmte Vogelaer heeft een zeer lange periode uitgetrokken voor een goede voorbereiding van het aardwarmteproject. Inmiddels is het moment bijna daar... fysieke activiteiten op en rondom de locatie en het tracé gaan zichtbaar worden!

De planning op hoofdlijnen delen we graag met u:
1 juni: start aanleg boorlocatie

Half tot eind juli: opbouw boortoren met als doelstelling omstreeks 25 juli te gaan starten met het daadwerkelijke boren van de 1e put (de zgn Productieput, welke het bronwater zal oppompen)
In deze periode zullen er op en rondom de boorlocatie veel activiteiten zijn. Dit geeft met name veel voertuigbewegingen, uiteraard streven we ernaar om enig overlast tot een minimum te beperken.

Eind augustus: testen van de Productieput

Augustus – september: boren van de Injectieput (het te produceren water komt uiteindelijk via deze bron weer in de zandlaag terecht van waaruit wordt onttrokken)

Eind september: testen van de Injectieput

Parallel aan bovenstaande zullen we ook het warmtenet dat de deelnemende bedrijven met elkaar verbindt aanleggen

November – december: in gebruik stellen installatie en warmtenet

De uiteindelijke capaciteit van de bron zal mede het succes van het project, maar nog belangrijker: de vermeden stook van fossiel gas en de te besparen uitstoot van CO2 bepalen.
Wij zijn er echter wel van overtuigd dat Aardwarmte Vogelaer en de daarin deelnemende bedrijven hiermee ook een goede stap nemen in de verduurzaming van ons land, een schone en milieuvriendelijke toekomst voor ons en ons nageslacht.

16. mrt, 2016

Op woensdag 16 maart 2016 heeft formeel de ondertekening plaatsgevonden van de leveringsovereenkomsten welke als basis dienen voor de financiering van het project.
Tevens werden de lening- en koopovereenkomst voor de grond ten behoeve van de boorlocatie ondertekend.

De voorbereidingen zijn nog in volle gang en de planning zoals gepubliceerd onder "het project" wordt gehandhaafd.

20. jan, 2016

Website online

Daar is het moment... de website van het te realiseren aardwarmteproject Vogelaer is online!
Gedurende de komende maanden zullen hier de vorderingen en ander nieuws gepubliceerd worden.

De website is 'under construction'.