Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen:

Putten we de aarde uit met aardwarmte?

Juist niet, het is van de meest duurzame energiebronnen. Aardwarmte is een oneindige bron van energie, die afkomstig is van natuurlijke processen in de aarde.

Zijn er al aardwarmteprojecten in Nederland?

Ja. Aardwarmte is een oude vorm van energie. Er zijn al veel voorbeelden bekend in de ons omringende landen. En ook in Nederland wordt aardwarmte steeds meer gangbaar. Diverse kassen in Nederland worden verwarmd middels aardwarmte.

Hoe gaat een aardwarmteboring in zijn werk?

Er worden twee bronnen geboord; één waardoor het warme water omhoog wordt gepompt (productieput) en één waardoor het koude water weer wordt teruggepompt (injectieput). Er is een forse boorinstallatie nodig om de twee bronnen te boren. De bronnen worden vanuit één punt geboord en worden ondergronds afgebogen, zodat de uiteinden van de twee bronnen op voldoende afstand van elkaar liggen. Hierdoor voorkomen we dat het koude water het warme water beïnvloedt.

Hoeveel moet er geboord worden?

Er zijn meerdere boringen nodig om het water rond te kunnen pompen. Voor het winnen en rondpompen van de aardwarmte zijn twee boringen nodig. Gedurende (tijdelijke) boorfase van het project wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week geboord. De boorinstallatie die daarvoor nodig is, wordt na de boorfase weer verwijderd. De aardwarmtebron bevindt zich dan onder de grond.

Kunnen omwonenden ook gebruik maken van de aardwarmte?

In theorie is het mogelijk om individuele huizen aan te sluiten op duurzame aardwarmte. De warmtevraag van één woning is echter relatief klein en staat niet in verhouding met de benodigde investering (voor bijvoorbeeld ondergronds leidingwerk). De warmtevraag van een individuele woning is te klein om het financieel interessant te maken.

Wat maakt dit project zo duurzaam?

Aardwarmte maakt gebruik van warmte, die van nature aanwezig is in de diepere aardlagen. Omdat de glastuinbouw niet langer afhankelijk zijn van gas voor de verwarming van hun kassen, levert het project een enorme CO2 besparing op.

Bestaat er een risico op verzakking?

Nee, het water wordt rondgepompt en niet uit de ondergrond gehaald. Dit betekent dat de massa in de ondergrond gelijk blijft.